Đăng ký VAY CAKE

Lưu ý: Để được mở khoản vay tại Cake, sau khi đăng nhập vào App Cake bạn phải thực hiện phát sinh giao dịch Nạp tiền điện thoại cho chính bạn tối thiểu 10.000 đồng để đảm bảo SĐT đang hoạt động.

Nếu bạn đồng ý, Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới: