Đăng ký VÍ VNPAY NHẬN THƯỞNG


Hiện Ví VNPay đang có khuyến mãi nhận thưởng 1 TRIỆU đồng trong tháng này.


Điều kiện: 


  • Đăng ký tài khoản VNPay 
  • Liên kết tài khoản Ngân hàng thành công

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới